Mała Fatra – Osnica

//Mała Fatra – Osnica

Osnica (1363 m n.p.m.) – szczyt w krywańskiej części Małej Fatry zbudowany z wapiennych skał, którego część grzbietowa jest trawiasta co jest pozostałością dawnej hali pasterskiej. Dzięki temu Osnica jest dobrym punktem widokowym w kierunku północnym, wschodnim i południowym. Widoczne z niej są Tatry, Wielka Fatra i Wielki Chocz.

Trasa: Párnica – Osnica – Biela

Fot.: Sebastian Łasaj, Zygmunt Haręza, Sławomir Jelonek

Część ekipy przy okazji zdobyła jeszcze sąsiedni Wielki Rozsutec

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.