Komunikat Zarządu Oddziału

//Komunikat Zarządu Oddziału

U W A G A !

Komunikat Zarządu Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W trosce o bezpieczeństwo Członków Oddziału jak i wszystkich osób aktywnie uczestniczących w organizowanych przez nas wycieczkach informujemy o nowych zasadach uczestnictwa w wyjazdach.

Z uwagi na trwający stan epidemii każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Obowiązkiem jest posiadanie maseczki oraz zakrywanie ust i nosa w busie, a na trasie wycieczki zachowanie 2 metrów odstępu pomiędzy uczestnikami. W wycieczkach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, które w ciągu 2 tygodni przez wyjazdem nie były za granicą. Dla bezpieczeństwa wszystkich przez wyjazdem będziemy kontrolować temperaturę uczestników przy użyciu termometru bezdotykowego. Osoby o podwyższonej temperaturze (powyżej 380C) i z objawami chorobowymi nie będą mogły wziąć udziału w wycieczce.

Osoby zapisując się na wycieczkę wyrażają zgodę na pomiar temperatury oraz przyjmują do wiadomości, że organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestniczenia w wycieczce tym, których stan zdrowia będzie budził wątpliwości.

Ponadto informujemy, że począwszy od 18 czerwca 2020 r. przywracamy czwartkowe dyżury w siedzibie Oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 35. Natomiast wszelkie informacje na temat bieżącej działalności Oddziału, kolejnych wycieczkach będziemy przekazywać za pośrednictwem strony internetowej, profilu facebook oraz ogłoszeń na tablicy. Prosimy aby osoby odwiedzające biuro zakładały maseczkę. Zdajemy sobie sprawę, że stosowanie się do zasad, pomimo że może być uciążliwe, jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa jak również jest oznaką wzajemnego szacunku do siebie nawzajem. Powyższe zasady obowiązują od dnia dzisiejszego do odwołania.

Z tatrzańskim pozdrowieniem

Zarząd Oddziału Jaworzno

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Kliknij tutaj aby pobrać Komunikat w pliku pdf

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.