Walne zgromadzenie

/Tag:Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje na dzień 20 maja 2021 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno Geologicznej GEOsfera przy ul. Św. Wojciecha 100 w Jaworznie. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 1700, w drugim terminie o godz. 1715. 

Porządek Obrad: 

1. Otwarcie zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zgromadzenia. 

4.

Walne Zgromadzenie – nowy termin 30 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

zwołuje na dzień 30 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie przy ul. Św. Wojciecha 100 (pod zadaszeniem na ławkach w okolicy grillowiska). Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 1700,

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Jaworzno PTT

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

zwołuje na dzień 14 marca 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Sprawozdawczo – Wyborcze)

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się w sali obrad w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 1700,

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Jaworzno PTT

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się w sali obrad w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 17:00, w drugim terminie o godz. 17:15.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału Jaworzno PTT

KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje na dzień 14 września 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się w sali obrad w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 17:00, w drugim terminie o godz. 17:15.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zgromadzenia.